ERCP nasıl yapılır?

İşlemde duodenoskopi cihazı, çeşitli kateterler, teller ve röntgen cihazı kullanılır. Duodenoskop, kamerası yan tarafta olan özel bir endoskopi cihazıdır. Kateterler kesme, genişletme, taş kırma, çıkarma, stent yerleştirmede kullanılan çeşitli malzemelerden oluşur. Röntgen cihazı kanallardaki bozuklukların görünmesini sağlar.

İşlemden önce parmak ucuna kalp ve solunum durumunu izlemek için bir algılayıcı takılır. Boğaza ağrı kesici bir ilaç püskürtülür. Hasta sol yanı üzerine ya da sırt üstü yatırılır. Ağza endoskopun geçeceği bir ağızlık yerleştirilir.

Hedeflenen uyku durumuna ulaşılıncaya kadar damar girişinden ilaç verilir. Oluşan uyku ve sakinlik hali ameliyatlarda uygulanan anesteziden farklı olup, hasta istendiği anda uyandırılabilir. çok riskli hastalarda uyutulmadan da ERCP yapılabilir.

ERCP, sfinkterotomi, papilla
ERCP, sfinkterotomi, papilla

Doktor, duodenoskopu ağız içinden yemek borusuna doğru nazikçe ilerletir. Duodenoskopi cihazı mideyi geçtikten sonra ince barsağın başlangıç kısmında safra yolunun açıldığı meme başı şeklindeki çıkıntıya ulaşır (buna papilla denir).

Papillanın içinde ana safra kanalı ve pankreas kanallarının birleşmesiyle oluşan "ampulla Vater" isimli kanal ve bunu çevreleyen düz kas demetleri bulunur. Ampulla papillaya birkaç milimetre çapında bir delikle açılır. Ampullayı çevreleyen kas demetleri safra ve pankreas salgısının kontrollü akmasını sağlar ve ince barsaktaki gıdaların safra kanalarına girmesini önler.

ERCP, sfinkterotomi, papilla
Duodenoskopun içinden gönderilen bir kateter papillanın deliği aracılığıyla ana safra kanalına ya da pankreas kanalına gönderilir.
ERCP nedir
ERCP nedir
Kateterin içinden, röntgen ışını altında görünen iyotlu bir sıvı verilir ve kanalların röntgen görüntüsü elde edilir. Doktor bu görüntülere göre kanalın neresinde tıkanma olduğunu ve tıkayıcı hastalığın ne olduğunu tespit eder.

Hastalığa sebep olan darlığın açılması için ERCP'nin tedavi edici yöntemleri kullanılır. Bunlar, papilla kasının kesilmesi (sfinkterotomi), papillanın genişletilmesi (sfinkteroplasti), stent yerleştirilmesi, taş kırılması ve çıkarılması, kist boşaltılması gibi işlemlerdir.

ERCP, sfinkterotomi, papilla
Sfinkterotomi: Papillanın kesilmesi

Safra kanalının barsağa açıldığı papillanın kas liflerinin elektrik akımı ile kesilmesidir. Birkaç milimetre çapında olan bu delik 10-15 mm'ye kadar genişletilebilir. Böylece safra kanalındaki taşlar çıkarılabilir ya da stent yerleştirilebilir. Sfinkterotomi ağrısızdır ve genellikle kanama olmaz. Kanama olması önemsizdir, kendiliğinden ya da doktorun müdahelesi ile durur. Kan verilmesine ya da cerrahi girişime ihtiyaç oluşturan ciddi kanamalar çok nadirdir.

ERCP, balonla taş çıkarılması
ERCP, basketle taş çıkarılması
Taş çıkarılması

Papilla kesilerek ya da balonla genişletildikten sonra, basket veya balon gibi gereçlerle taşlar kanaldan çekilir, papilladan geçirilir ve barsağa bırakılır (Bakınız: video).

İri taşlar kırıcı basketler ile yakalanarak parçalanır ve çıkarılır. çok iri taşların safra kanalından çıkarılamadığı durumlarda, geçici olarak, kanala plastik bir stent yerleştirilip, safranın akışı sağlanır.

ERCP, dilatasyon
Darlıkların genişletilmesi (dilatasyon)

Kanallardaki daralmış bir bölge balon ya da özel bir kateter ile genişletilir. Genişletmeden sonra bir ya da birkaç plastik stent, tekrar daralmayı önlemek için, uzun süre kalmak üzere yerleştirilebilir.

ERCP, stent, pankreas kanseri, kolanjit
ERCP, stent, pankreas kanseri, kolanjit
Stent yerleştirme

Kanaldaki darlığın genişletilmesinden sonra "stent" adı verilen ince borular safra veya pankreas kanalı ve barsak arasına yerleştirilir. Amaç safra veya pankreas sıvısının barsağa akmasıdır. Stentler plastik veya metal olabilir. Plastik stentler tekrar çıkarılabilir, metal stentler ise genellikle bir daha yerinden oynatılamazlar.Hangi stentin kullanılacağı hastalığın tipine göre belirlenir.

ERCP, stent, pankreas kanseri, kolanjit, nazobiliyer dren
Nazobiliyer drenaj

Safra kanalına yerleştirilen uzun bir kateterin diğer ucu burun deliğinden çıkarılır ve bir torbaya bağlanır. Safra kanalı yaralanması, safra taşının çıkarılamaması gibi durumlarda yararlıdır. Yara iyileşene kadar ya da taş çıkarılana kadar, kateter birkaç hafta kalabilir. Hasta bu şekilde yemek yiyebilir.

ERCP işlemi 10 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Bu doktorun tecrübesine, hastanın anatomik özelliklerine ve hastalığın kendisine bağlıdır. İşlem bitince doktor endoskopu geri çeker. Kanala verilen iyotlu madde barsağa kendiliğinden dökülür. Hastalar işlem sırasında uyumakta ve daha sonra işlemi hatırlamamaktadır.

Sağlık sorunlarınız için sadece doktorunuza başvurunuz. Bu sayfalardaki bilgiler teşhis veya tedavi amaçlı değildir. "www.ercp.tv" web sitesi, tanıtılan tıbbi uygulamaların sonuçlarından sorumlu değildir.

Copright 2007-2012. Bu web sitesindeki metin, şekil ve filmler lisanslıdır. Bütün hakları Sarge Tıp Teknolojileri Ltd Şti'ne aittir. İçeriğin tamamı ya da bir kısmı, basın ya da internet ortamında yayınlanamaz. Bilgi için elektronik posta: editor@ercp.tv